Política de Privadesa

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i el Reglament Europeu 2016/679, RGPD de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privadesa. En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Verdeco ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals LOPD-GDD, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques RGPD, així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE.

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Verdeco Plus
 • CIF: B65218828
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Adreça: Sant Cugat del Vallès

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat i Llei de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”. Per al tractament de dades dels usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de registre de compte

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar-ne la rectificació
 • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Verdecodejarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, omplir un formulari de contacte o esdeveniments, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com ara el teu nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www. verdeco .com, només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privadesa. A VERDECO hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: Nom i cognoms, E-mail, prefix i número de telèfon, Localitat, País i comentari, per gestionar les dades facilitades per l’usuari en enviar el formulari.
 • Formulari de registre de compte: Sol·licitem nom d’usuari, correu electrònic, contrasenya, adreça d’enviament i adreça de facturació per gestionar el registre i la compra. Se us requeriran dades de contacte i de pagament. Hi ha altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de galetes.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Verdeco SL serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Verdeco SL no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Enviament de missatges de correu electrònic a efectes de contacte

Un cas especial de tractament de dades a Verdeco SL, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per tal de contactar amb la nostra empresa per fer preguntes sobre els nostres productes. Encara que hi ha un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat, Verdeco SL utilitza el sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats al compte de Gmail de Verdeco SL i les dades corresponents (email i nom) sota la política de privadesa de Google. Les dades emmagatzemades al compte de Gmail ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privadesa.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o enviar formularis a aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privadesa i Avisos Legal.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades? Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·licite la baixa per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.verdeco.es, comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a www. verdeco .com per analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de www. verdeco .com serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, per la qual cosa no serà recopilada per Google.

Gmail. En aquest servei s’emmagatzemen els missatges enviats pels usuaris a efectes de contacte.

Navegació

En navegar per www. verdeco .com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics
  Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.
  Secret i seguretat de les dades

www. verdec.com es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

www. verdeco .com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Verdeco s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Verdeco SL, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remetis a www. verdec .com

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de Verdeco SL en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Verdeco SL en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

Verdeco SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Verdeco SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, no realitza pràctiques de SPAM, per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.
Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació
i de Comerç Electrònic a Internet, [email protected] om es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són i per què les utilitzem?

Aquest lloc web, igual que la majoria de llocs web a Internet, fa servir galetes per millorar l’experiència de l’usuari. A continuació, trobareu informació sobre què són les galetes, quin tipus de galetes utilitza aquest portal, com podeu desactivar les galetes al vostre navegador i com desactivar específicament la instal·lació de les galetes de tercers.

Què són les galetes?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal·lar al vostre ordinador, smartphone, tauleta o televisió connectada. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etcètera. De vegades, les galetes s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder-lo reconèixer.

Per què són importants?

Les galetes són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de manera més àgil i adaptada a les vostres preferències, com ara emmagatzemar el vostre idioma o la moneda del vostre país. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles.

Com utilitzem les galetes?

Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de cookies:

 • Galetes de millora del rendiment
  Aquest tipus de galetes conserva les seves preferències per a certes eines o serveis perquè no hagi de reconfigurar-los cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns casos, poden ser aportades per tercers. En el cas de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la cistella de la compra.
 • Galetes d’anàlisi estadística
  Són aquelles que, bé tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web i millorar així l’oferta de productes o serveis que oferim.
 • Cookies de registre
  Quan vostè es registra al nostre lloc web, es generen cookies que l’identifiquen com a usuari registrat i indiquen quan s’ha identificat al portal. Aquestes cookies són utilitzades per identificar el vostre compte d’usuari i els seus serveis associats. Aquestes galetes es mantenen mentre no abandoneu el compte, tanqueu el navegador o apagueu el dispositiu. Aquestes cookies poden ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències al nostre portal.
 • Altres galetes de tercers
  En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar galetes de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d‟aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.

Com puc configurar les meves preferències?

Podeu permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del vostre navegador d’internet. En cas que les bloquegi, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a vostè

Contactar con VERDECO

  Contactar amb VERDECO